नागरी सेवा पूर्व परीक्षा 2024 सी ई टी प्रशिक्षणाचा अर्ज भरलेले तथापी परीक्षा शुल्क भरणा न केलेल्या विद्यार्थ्यांनी त्वरित शुल्काची भरणा करणेबाबत.

Scroll to Top