नागरी सेवा पुर्व परिक्षा 2024 साठी घेण्यात आलेल्या सामाईक प्रवेश परीक्षेची सुधारित अंतिमत उत्तरतालिका / Answer Key

नागरी सेवा पुर्व परिक्षा 2024 साठी घेण्यात आलेल्या सामाईक प्रवेश परीक्षेची सुधारित अंतिमत उत्तरतालिका / Answer Key Read More »

नागरी सेवा पूर्व परीक्षा 2024 सी ई टी प्रशिक्षणाचा अर्ज भरलेले तथापी परीक्षा शुल्क भरणा न केलेल्या विद्यार्थ्यांनी त्वरित शुल्काची भरणा करणेबाबत.

नागरी सेवा पूर्व परीक्षा 2024 सी ई टी प्रशिक्षणाचा अर्ज भरलेले तथापी परीक्षा शुल्क भरणा न केलेल्या विद्यार्थ्यांनी त्वरित शुल्काची भरणा करणेबाबत. Read More »

Scroll to Top